COMPROMESOS

amb el BUC

Benvolgut socis i sòcies.

Compromesos amb el BUC estem constituïts pels membres de la Junta que han estat dirigint els afers del BUC en el període del 2011 al 2017 i per membres col·laboradors amb el club en altres àmbits. La nostra candidatura proposa mantenir les línies mestres traçades fa 6 anys, a fi i efecte de seguir en la tasca de recuperació social i econòmica i de consolidació esportiva.

Volem fer-vos saber que la candidatura que us presentem està constituïda per la pràctica totalitat de la junta sortint, tots ells persones d’una gran vàlua i un alt compromís demostrat amb el BUC junt amb noves incorporacions que afegeixen qualitat i innovació a la gestió, i que pretén ser continuista amb la línia d’acció iniciada fa 6 anys.

Conjuntament amb les persones que ens presentem, existeix un gran nombre de socis i simpatitzants que ens han mostrat el seu suport i la seva intenció d'ajudar, en les tasques que fa temps estan fent al Club. Tots ells són necessaris per continuar fent el BUC més gran.


Passat, present i futur...

Organització

1. Acció sobre la transparència. Mantenir el compromís, a diferència de la Junta que va sortir al 2011, de realitzat totes les Juntes Ordinàries i Extraordinàries que marca la llei i de donar les explicacions pertinents a tots els socis i sòcies sobre la gestió del BUC.

2. Mantenir l’eficaç i positiva gestió política de construcció de ponts amb les institucions municipals i amb la federació.

3. Seguir amb la voluntat de fer propostes obertes per a incorporar nous membres per a participar en Junta o bé en forma de col·laboradors a tots els socis que vulguin participar-hi.

4. Presentar en assemblea, aprovar i aplicar el reglament de règim intern (RRI), discutit i debatut al llarg del període 2016-17

Àrea econòmica

5. Seguir amb els mateixos criteris d’actuació en l’excel·lent gestió econòmica. Després de recuperada una situació de fallida tècnica amb una deute de més de 60.000 euros heretada de la junta sortint del 2011, el club es posiciona amb capacitat per a afrontar nous projectes.

6. Creixement i consolidació dels pressupostos, principalment per l’increment del nombre de socis, la incorporació de subvencions (amb un valor de més de 20.000€ de forma directa per activitats pròpies del club i de més de 65.000€ de forma indirecta i condicionada), i la realització d’activitats extraordinàries (promocions, accions ‘iniciació, accions amb empreses, tercers temps a clubs externs, ...).

Àrea social

7. Promoure la vessant social de l’esport mitjançant la consolidació i el desenvolupament esportiu del Wheelchair Rugby, el Rugby Inclusiu i el Rugby social (Centres educatius i Penitenciaries).

8. Consolidar l’estructura del bar i el seu entorn físic per a poder recuperar el concepte de local social, amb tots els canvis que això suposarà en la vida social del club, reunions, festes, visionat de partits de rugby per TV, etc.

9. Consolidar les relacions institucionals establertes diferents entitats com la Taula d’Esports de la Marina, els Castellers de Sants (Borinots), l’associació Down Catalunya, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i la participació en organs consultius de l’administració com ara al Consell Municipal de l’Esport de Barcelona del Ajuntament de Barcelona, del qual en formem part.

Àrea esportiva

10. Mantenir l’esforç en el creixement del nombre de llicències esportives, en totes les categories del nostre club, posant especial èmfasi en l’Escola de rugby, el nostre futur.

11. Elaboració del Pla Estratègic que ha de definir i inspirar el nostre projecte esportiu a mig i llarg termini. Ens comprometem a engegar la discussió i reflexió sobre la visió i l’ideari que ha de guiar al BUC en els propers anys.

12. Reforçar la figura del delegat, definint-la com el responsable del club en els desplaçaments de l’equip i a l’hora sent, junt amb l’entrenador, la cadena de transmissió de les necessitats dels jugadors amb el club i viceversa.

13. Compromís amb la formació tècnica dels nostres entrenadors, buscant la millora i progressió de la seva capacitat tècnica, quant millor siguin els nostres entrenadors, millors seran els nostres jugadors.

14. Un dels projectes a curt termini és oferir el curs CIATE, Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu, a tots els entrenadors, ajudants i delegats que ho vulguin i que es desenvoluparà durant les primeres setmanes de setembre, abans de començar la lliga.Equips de competició

Apostem per al desenvolupament dels equips de competició, treballant amb els jugadors del club com a base per a crear equips amb el màxim nivell possible. La formació de tècnics i jugadors han de ser la base per construir equips competitius. JUGAREM EN LA CATEGORIA MÉS ALTA QUE PODEM JUGAR, el nivell físic, tècnic i tàctic ha de ser l'única condició que marqui la categoria en la que militen els nostres equips.

Per aixó estem treballant per incloure la figura del Director Tècnic com a referent i eix vertebral del desenvolupament dels jugadors, tècnics i equips, creant un programa propi del club en el que es reflexin els objectius individuals i grupals que s'han d'anar assolint en cadascuna de les etapes/categories. La formació és la base del desenvolupament.

Sénior

Els equips sènior, tant masculins com femení, han de poder treballar i desenvolupar totes les possibilitats gràcies a una estructura tècnica que faciliti la millora de les capacitats individuals a la vegada que treballem amb els objectius col·lectius. Els equips sèniors han de poder competir en igualtat de condicions als equips contra els que juguen. Junt amb la figura del Director Tècnic, s'incorporarà un preparador físic i un servei de fisioterapeuta.

Touch

Treballarem per a desenvolupar el Touch com un a modalitat de complement i continuació de la pràctica esportiva. El nivell tècnic dels nostres equips i les seves capacitats físiques han de treballar-se a partir d'una activitat que, tot i iniciar-se en el club de manera social, pot esdevenir un complement de millora i de creixement tant esportiu com individual

Wheelchair

Seguirem desenvolupant el rugby adaptat, continuarem buscant espai propi en el que entrenar i realitzar competicions com a Local, sense deixar de comptar amb la inestimable col·laboració de l'Institut Guttmann. Trobar col·laboradors que vulguin acompanyar l'equip al màxim rendiment possible a nivell europeu, comparant-nos amb equips de la lliga francesa, on continuarem participant, aprenent de tots i disputant tots els partits

Rugby Inclusiu

Continuarem treballant per un esport inclusiu i que ens permeti a tots poder jugar al rugby, sense discriminació de cap tipus, participant en tots aquells esdeveniments en el que se'ns permeti jugar a TOTS i TOTES, sense cap tipus d'etiqueta. I ja estem treballant en la possibilitat d'organitzar un Torneig Internacional amb tots aquells equips del món que comparteixen la nostra visió de l'esport.Escola de rugby

L'Escola de Rugby, continua sent un dels eixos centrals del club, recordem que gran part dels jugadors de les categories de competició s'han iniciat a l'escola del BUC, una de les escoles més antigues del panorama rugbístic estatal, ja que des dels anys 80 el club ha estat treballant-la. Gaudir de la pràctica esportiva, amb amics i en un marc educatiu en el que la participació està per sobre de la competició, el desenvolupament per sobre dels resultats i les relacions per sobre dels èxits i el col·lectiu per damunt del individu.

S14 S16 i S18

Les categories de formació han de servir als jugadors per adaptar tots els aprenentatges adquirits fins al moment per a poder assolir els objectius de la competició, adaptant a les seves característiques a les de l'esport, companys i rivals per ampliar el seu repertori d'accions i situacions, així com desenvolupar-se al màxim. El treball en les categories de formació ha de servir per afiançar els coneixements ja adquirits i desenvolupar les característiques pròpies dels jugadors en relació a l'equip, les posicions i la competició

La Foixarda, la nostra casa.

La Foixarda és la nostra casa. En ella hi hem estat gran part de la història del nostre club. Des de l’any 2006 tenim la sort de poder portar la gestió compartida amb l’ajuntament de Barcelona. I això ens permet dissenyar les activitats que s’hi fan i planificar les millores que s’hi realitzen , posant èmfasi en aquells aspectes que considerem més rellevants i necessaris per a la nostra entitat. L’Estadi municipal de la Foixarda és un espai emblemàtic de la ciutat on s’hi han invertit, des que portem la gestió de la instal·lació, més de 3 milions d’Euros. S’ha posat gespa artificial de darrera generació, s’han fet unes oficines pels clubs , uns magatzems pel material, s’ha fet una coberta nova de les graderies, s’han canviat calderes, accessos,... i aquest mes de juliol es muntarà un mòdul BAR.

Possiblement seria impossible entendre el creixement del nostre club en els darrers anys si no haguéssim portat la gestió de la instal·lació, que ens ha permès professionalitzar part de la nostra plantilla i destinar recursos en l’àmbit de la gestió i de l’administració, aspecte imprescindible per donar solidés a un projecte. I això ho hem fet per què el club ha tingut la sort de disposar de les persones i els contactes necessaris per afrontar aquest repte tan divers i complex. La gestió de la instal·lació passa per aconseguir guanyar un concurs públic obert, que està ple de condicionants i que només és possible guanyar-lo si es compte amb les persones que tenen l’experiència i coneixements adequats. La nostra candidatura és l’única que pot garantir la possibilitat de presentar-se al concurs amb opcions per tornar-lo a guanyar, tal i com s’ha fet en les dos darreres ocasions. Sense l’experiència de la nostra gent i el coneixement d’aquest sector les possibilitats són molt petites, posant en perill el model actual de club.

Membres d'aquesta candidatura

MERCÈ ROSER PÉREZ QUINTANA
51 anys.

Jugadora de Rugby Touch des del 2011 i fins a l’actualitat
Jugadora amateur de basquetball des del 1976 i fins l’actualitat
Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la universitat de Barcelona al 1991. Especialista en Ginecologia i Obstetrícia per l’Hospital de la Vall d’Hebron des del 1995.
Cap de Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Sant Celoni des del 2008
Membre de diverses Comissions: Qualitat i Seguretat del pacient, d’Infeccions, de Transfussions i Banc de sang, i de Farmàcia. Membre de la Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia i de l’Acadèmia Catalana de Ciències Mèdiques.

JORDI SALADICH MAGRIÑÁ
72 anys.

Tècnic en empreses químiques, de la firma Bayer, actualment jubilat.
FERugby, he estat membre de la Comissió delegada
FCRugby, 1992 -1996 Vicepresident de la FCRugby responsable àrea esportiva
Actualment Tresorer FC de Rugby
BUC: Jugador del BUC del 1966 – 1978
1984 – 1992 President
Subcampio d’Espanya Copa del Rey 1991-1992. Ascens a Divisió d’Honor
Es recobra el nom de Barcelona Universitari Club
Esponsarització Mercabarna
1997 – 2001 President, El BUC entra a formar part de les entitats de UBAE
2001- 2007 Vicepresident, BUC-USAP
2007-2008 President
2010-2016 Vicepresident
2016-17 Funcions de tresorer

VICTOR VILLANUEVA BOLOIX
48 anys.

Master industrial en telecomunicaciones
Especialización en técnicas de realización y producción audiovisual en el centro de recursos de la Generalitat de Catalunya y el IRTVE
Especializado en diseño, realización y producción audiovisual
Especializado en planificación y producción de eventos
Especializado en selección y formación de equipos de trabajo.
Especialista del sector audiovisual en diferentes áreas
(producción, administración, comercial y técnica). I+D tecnológico e implementación de sistemas audiovisuales
Formación, gestión, coordinación de equipos humanos.
Dirección y planificación de proyectos de diferente índole, (publicitarios, artísticos, marketing etc ).
Premiado por la PROMAX/BDA por lanzamiento de CNN+ y Canal Plus.
Premiado con diversos LAUS por campañas para Volkswagen, Renault, Canal +, TVC, Canal Sur, etc..

HUGO FERNÁNDEZ LLORT
39 anys.

Actual President del BUC (2011-17)
Vinculat al club des del 1994
Llicenciat en Pedagogia per la UB (2003)
Director d’activitats de lleure infantil i juvenil (2006)
Màster en «Aplicacions i recerca en psicologia de l’esport: de les emocions al rendiment», per la UB (2009)
Tècnic Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (2011)
Treballa en el món de la gestió esportiva des del 1999
Assessor Esportiu d’entitats esportives, especialista en Esport Escolar

ÀLEX GARCIA GONZALEZ
41 anys.

Pare de dos jugadors (sub8 i sub10) de l'escola des de 2013, on ha desenvolupat funcions com a Delegat.
Jugador de Touch i del Senior C-D iniciat aquesta temporada.

Gestió del web buc.cat i de l'app BUC Rugby
De professió programador, dissenyador i consultor d'e-business des de 1997
Co-fundador d'un dels primers webs de venda de viatges on-line (1997)
Co-fundador del primer portal de venda de viatges creat per la Comunitat Econòmica Europea (1998)
CTO i cofundador durant més de 10 anys (fins el 2012) d'una consultora d'e-business amb clients con La Vanguardia, MAPFRE, Boehringer Ingelheim, Carlson Wagonlit Travel, Senat Francés, Lycée français, Ccc Midi-Pyrénées, Ajuntament de Barcelona
CTO i cofundador de dues empreses participades amb inversions de Caixa Bank i diferents inversors de Silicon Valley.
CTO i cofundador de Pegatin des de 2012, marca esportiva proveïdor del equip SKY, Skoda, Fed Catalana de ciclisme, entre molts altres.

LLUÍS PASCUAL MARTÍNEZ
42 anys.

Pare d’un jugador de l’escola(sub8) des de 2014, on ha desenvolupat funcions com a Delegat.
Jugador de Touch i s’ha iniciat aquest any amb el Sènior C-D.
Cursa a ESIC un Programa Especialitzat en Màrqueting Esportiu, amb les següents especialitats: Gestió de Campanyes, Planificació Estratègica, Desenvolupament de Marca, Integració Digital i Xarxes Socials, Gestió d’Esdeveniments i Gestió de Programes de Patrocini.
Des de fa més de 10 anys, treballa en empreses multinacionals desenvolupant tasques Comercials, Gestió de Clients i Desenvolupament de Negoci.
La seva experiència principal es basa en el Desenvolupament de Clients i Marques, creant estratègies comercials i models de negoci. Té experiència en la creació de relacions comercials amb clients i marques a llarg termini. 
Experiència en Gestió de Llicències i Drets d’Imatge.
Actualment, treballa en l'àrea de desenvolupament de negoci a 3D Digital Venue; empresa vinculada a la tecnologia 3D aplicada al món de l’esport. Gestiona l’Activació Digital de marques Comerciales en nous entorns, potenciant la seva imatge de marca associant-se a un Patrocini.
Treballa i té contacte directe amb altres empreses del sector tecnològic i de l’esport a nivell nacional i internacional.

JUAN CARLOS FERNANDEZ TEJEDA
47 anys.

Des del 2007. Monitor del programa Game Over del Institut Guttmann, i col·laborador amb altres entitats per a la sensibilització i la prevenció d’accident de trànsit (RACC, Abertis, Stop Accidentes).
Cofundador del primer equip de Quad Rugby de Catalunya, Quadrigas, amb col·laboració de Aspaym (2012).
Jugador i capità del equip Quadrigas, amb participacions en estades a França, Alemanya i Italia (del 2013 al 2015).
Jugador i capità de la Selecció Catalana a tots els campionats autonómics celebrats, i en els que es conquereix els 4 campionats (des de 2014).
Jugador i capità del BUC Wheelchair Rugby, amb participacions en estades a França, Alemanya i Italia (des de 2015). Participació en el campionat de segona divisió de Wheelchair Rugby de França (2016-17), MVP de la primera fase del campionat. Primer classificat en el primer campionat d’Espanya de clubs (2017).Conjuntament amb les persones que ens presentem, existeix un gran nombre de socis i simpatitzants que ens han mostrat el seu suport i la seva intenció d'ajudar, en les tasques que fa temps estan fent al Club. Tots ells són necessaris per continuar fent el BUC més gran.

Voleu participar?

Comptem amb vosaltres!

Contacte. Respostes, aclariments, suggerencies

Si voleu que us responguem qualsevol dubte o aclariment ho podeu fer a l'email

respostes@compromesos.cat

Per qualsevol dubte o aclariment sobre les eleccions podeu dirigir-vos a l'email

juntaelectoral2017@buc.cat

Si voleu fer-ho directament, també estarem disponibles als nostres teléfons personals